آموزش طراحی فن موتور جت در solidworks

4.50 2 رای
رایگان!

پیش نیاز های این دوره آموزشی آشنایی با محیط Part آشنایی با ابزارهای قسمت surface

رایگان!